RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET

I lördags den 27 januari höll klubben årsmöte och här följer en rapport för er medlemmar som inte hade möjlighet att delta och andra intresserade:

Ungefär 60 medlemmar var på plats för att delta vid årsmötet och rösta igenom ett antal förslag som lagts fram. Att så många vill vara med och påverka klubbens framtid tycker vi är väldigt glädjande!

Styrelsen redogjorde för 2023 års verksamhet, ekonomiska redovisning och revisorerna redogjorde för deras granskning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2023.

En ny styrelse röstades fram för år 2024 och vi välkomnar särskilt Dick Ångman som röstades in som ny kassör och Mikael Bohman som är ny ledamot i styrelsen. Petter Greborn, mångårig kassör, och Eva Claesson som varit både sekreterare och vice sekreterare tackades av tillsammans med Johan Samuelsson som varit revisor i många år. Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande     Niclas Lekander
Vice ordförande   Mats Hansson

Kassör  Dick Ångman

Sekreterare Mia Sjöblom

Ledamot Alexander Rundqvist

Ledamot Mikael Bohman

Ledamot Ludvig Norén

Ledamot Curth Wåhlme

Ledamot Michael Dahlberg

Suppleant       Max-Ove Ringstrand

Suppleant       Roberth Melin

Revisorer         Ulf Rapp

Revisorer         Magnus Kinnå

Suppleant       Per Greborn

Valberedning  Tommy Illfeldt

Valberedning  Kent-Ove Belin

Årsmötet beslutade även att införa sökbara stipendier för startavgifter i motortävlingar för våra tävlande medlemmar. Stipendierna kommer att gå att söka inför 2025 års säsong, mer information om detta kommer i våra digitala kanaler. Stipendierna ersätter ansökningar om sponsring för startavgifter genom motioner.

Årsmötet röstade även igenom ett förslag från styrelsen att införa medlemsavgift för ungdom för att gynna återväxten i klubben. Årsavgift för ungdom (upp till 18 år) är 100:- och gäller redan nu.

Två motioner om sponsring av startavgift för Street week hade lämnats in och årsmötet beslutade att sponsra med 5000:- var med villkor att motionärerna engagerar sig som funktionärer i klubben.

I slutet av mötet fick vi också redovisningar av bifallna motioner från förra årets årsmöte, bland annat av Alexander Rundqvist som fått sponsring för startavgift i Street week och Erik Neander som fått sponsring för startavgift i Scandinavian drift series. Michael Dahlberg redovisade också för ombyggnaden av köket på festvåningen som Ulf Rapp lämnat in en motion om under 2023.

Kvällen avslutades traditionsenligt med pizzahäng på festvåningen för de som ville stanna kvar och umgås lite efter årsmötet, denna gång till dragracingtävlingar från Brandenton i USA på TVn.

Tack till alla medlemmar som kom och deltog på årsmötet! Nu ser vi fram emot ett spännande och roligt 2024 med dragracingmarknad som nästa evenemang!