RAPPORT FRÅN HELGEN PÅ KLUBBEN

I lördags var det föreläsningskväll på klubben för medlemmar. Då kom Otto Tuxen-Meyer till oss och berättade om sin tid på racingbanorna i Sverige och Europa med Vildsvensken 1 & 2 – race-PVn och Siroccon. Otto och hans teammedlem Chricka Widlund är pionjärer inom svensk dragracing med innovationer som används än idag på dragracingbanorna runt om i världen. Ett 30-tal nyfikna medlemmar lyssnade på Otto och efteråt fanns det mat och fika till alla som var sugna på det.

I fredags hölls även den traditionella ”tacosåmycketförhjälpen”-middagen för alla medlemmar som ställt upp som funktionärer och sett till att årets dragracingmarknad blivit till och blivit så lyckad som den faktiskt blev. Cirka 35 av 55 funktionärer dök upp för att njuta av tacomiddag och tacktal från både Peter Uhman och styrelsen. En ekonomisk redovisning för marknaden hölls också vilken visade på ett gott resultat.

Stort tack till Otto för att du kom och delade med dig av din kunskap och tack till alla medlemmar som kom och lyssnade!

Nästa händelse på klubben är medlemsmöte inför fordonsträffar 18 april, mer information kommer.